Kieskijker is een innovatief project dat desinformatie en manipulatie rond de Nederlandse verkiezingen van 2021 monitort en aan het licht brengt. Doel is niet alleen het effect van desinformatie en manipulatie op de komende verkiezingen te verminderen, maar ook het vergroten van mediawijsheid van Nederlanders en het verder aanscherpen van Kieskijkers proces zodat dit ook in andere verkiezingen kan worden ingezet.

* Kieskijker geeft niet aan wat waar is of onwaar, maar laat zien hoe manipulatie via sociale media werkt.

* Het monitoren gebeurt op inhoudelijk neutrale, onpartijdige wijze – uitdrukkelijk zonder enige voorkeur voor links, midden of rechts.

Project Kieskijker wordt uitgevoerd door Stichting Defend Democracy en Trollrensics:

Defend Democracy (een Nederlandse stichting, actief sinds 2017) is onafhankelijk, onpartijdig en werkt transatlantisch. Haar missie is het verdedigen en versterken van democratie tegen binnenlandse, buitenlandse en technologische bedreigingen. Defend Democracy werkt op het snijvlak van vrijheid, veiligheid en technologie. Zij specialiseert zich onder meer in het samenbrengen van mensen en organisaties die geven om democratie en in het bestrijden van georganiseerde desinformatie en manipulatie.

Trollrensics (een Nederlands bedrijf, opgericht in 2019) richt zich op het blootleggen van online desinformatie-activiteiten. Het ontwikkelde een innovatief platform voor sociale media analyse dat een rijke en veilige datawetenschappelijke omgeving biedt en analisten ontlast van het ophalen, opslaan en visualiseren van data zodat ze zich kunnen richten op hun kerntaak. Terwijl andere tools specifieke oplossingen bieden voor specifieke problemen, biedt het platform van Trollrenscis geïntegreerde oplossingen.

Project Kieskijker komt tot stand met steun van Stichting Democratie en Media en SIDN Fonds.